Katedra Teologii Pastoralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Aktualności


RADOŚCI ZE SPOTKANIA Z CHRYSTUSEM ZMARTWYCHWSTAŁYM I UMOCNIENIA JEGO ŁASKĄ WSZYSTKIM STUDENTKOM I STUDENTOM, DOKTORANTOM I DOKTORANTKOM, JAK TEŻ ODWIEDZAJĄCYM TĘ STRONĘ, RADOSNEGO ALLELUJA, ŻYCZĄ PRACOWNICY KATEDRY.

Zajęcia ks. prof. M. Ostrowskiego zgodnie z planem. Wykaz i miejsce w wirtualnym dziekanacie. Zapraszam szczególnie na seminarium teologii pastoralnej czwartki godz. 12 i seminarium turystyki religijnej w czwartki godz. 11.15, Bernardyńska 3 pok. 201
Dyżur ks. prof. M. Ostrowskiego w środy, Bernardyńska 3, pok. 120, godz. 14.00-14.45

NOWY KIERUNEK STUDIÓW NA UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II
W KRAKOWIE
Turystka religijna
Więcej informacji