Katedra Teologii Pastoralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w KrakowieProjekty doktoranckie

PRACE DOKTORSKIE OBRONIONE

 1. Elżbieta Zastawnik, Apostolski wymiar choroby i cierpienia w życiu oraz nauczaniu Jana Pawła II, (2012)
 2. Danuta Lenik, Oddziaływanie ewangelizacyjne osób cierpiących w świetle czasopisma "Apostolstwo chorych", (2012)
 3. Anna Szkudlarek, Motywacje uczestnictwa w turystyce religijnej w świetle badań osób wyjeżdżających do Sydney na XXIII Światowe Dni Młodzieży, (2011) - Praca przygotowana i obroniona w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie pod kierunkiem ks. M. Ostrowskiego
 4. ks. Norbert Kokott, Rola Ruchu Odnowy w Duchu Świętym w dynamizowaniu misji Kościoła, (2011)
więcej/mniej
 1. ks. Peter Tirpák, Duszpasterska odpowiedź Kościoła na współczesny kryzys małżeństwa. Studium pastoralne w kontekście Kościoła na Słowacji, (2008)
 2. ks. Stefan Pačak, Duszpasterska posługa błogosławionego Petra Gojdiča preszowskiego biskupa greckokatolickiego, (2008)
 3. Arletta Bolesta, Obowiązki rodziców wobec potomstwa w zakresie nauczycielskiej i uświęcającej misji Kościoła, (2008)
 4. Paweł Chmura, Dynamika przemian religijności współczesnej młodzieży polskiej jako wyzwanie duszpasterskie. Studium pastoralne na przykładzie, (2007)
 5. ks. Jan Klimek, Wizja apostolatu w twórczości pisarskiej i aktywności religijnej błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, (2006)
 6. Andrej Chalachan, Sekty i nowe ruchy religijne jako problem duszpasterski na Słowacji, (2005)

PRACE DOKTORSKIE REALIZOWANE

 1. Model sercańskiego duszpasterstwa młodzieży w nurcie ewangelizacyjnej funkcji Kościoła
 2. Formacja do kapłaństwa - aspekty duszpasterskie
 3. Funkcjonowanie katolickich poradni rodzinnych
 4. Sanktuarium jako miejsce ewangelizacji i chrześcijańskiej formacji
więcej/mniej
 1. Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Mysłowicach-Kosztowach (1981-2009)
 2. Aspekt historyczno-pastoralny
 3. Pielgrzymowanie do sanktuarium Maryjnego na Górce w Szczyrku. Aspekt historyczno-duszpasterski
 4. Duszpasterstwo w kaplicach przyautostradowych na terenie Niemiec
 5. Planowanie w duszpasterstwie parafialnym
 6. Duszpasterstwo św. arcybiskupa Józefa Bilczewskiego w kontekście problemów historyczno-społecznych
 7. Ewangelizacyjna aktywność ruchów odnowy w diecezji Bielsko-Żywieckiej

PRACE LICENCJACKIE OBRONIONE ORAZ MAGISTERSKIE UZNANE ZA LICENCJACKIE

 1. Duszpasterstwo wobec osób cierpiących na zaburzenia i choroby psychiczne na przykładzie Szpitala Specjalistycznego im. dra Józefa Babińskiego w Krakowie. Aspekty pastoralne
 2. Geneza i apostolstwo wspólnot przymierza Miecz Ducha
 3. Karate - Do Kyokushin. Próba oceny i zastosowania w chrześcijańskim wychowaniu
 4. Duszpasterstwo ludności polskojęzycznej w Niemczech w latach 1983-2006 na przykładzie wybranych ośrodków w północnych Landach
więcej/mniej
 1. Duszpasterska działalność Kardynała Józefa Korca w okresie komunizmu
 2. Kardynała Karola Wojtyły koncepcja duszpasterstwa młodzieży
 3. Przygotowanie do przyjęcia sakramentu chrztu dzieci w Kościele Greckokatolickim na Słowacji
 4. Przygotowanie do sakramentów inicjacji w Kościele Greckokatolickim na Słowacji
 5. Duszpasterskie przygotowanie do sakramentu pojednania w Greckokatolickim Kościele na Słowacji