Katedra Teologii Pastoralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w KrakowieDR HAB. JERZY BRUSIŁO OFMCONV -
ADIUNKT

Ur. 1961 r., święcenia kapłańskie 1988 r., franciszkanin, krakowska prowincja św. Antoniego Padewskiego i bł. Jakuba Strzemię.

Praca w parafiach w Szklarskiej Porębie, Bostonie (USA) i Jaśle (proboszcz). Duszpasterz Akademicki w Krakowie, Krajowy Duszpasterz Lekarzy Weterynarii w Warszawie. Członek Komisji Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski.

Adiunkt z habilitacją w Katedrze Teologii Pastoralnej, Wydziału Teologicznego UPJPII oraz adiunkt w Międzywydziałowym Instytucie Bioetyki PAT. Zatrudniony na PAT a potem na UPJPII od 1995 r. Praca dydaktyczna w seminariach duchownych i uczelniach świeckich w Krakowie: ćwiczenia z teologii pastoralnej, konwersatoria z nauczania Kościelnego, seminarium naukowe teologii pastoralnej, wykłady z teologii pastoralnej ogólnej, etyki biotechnologii, bioetyki szczegółowej kresu życia ludzkiego.


W 2016 roku uzyskał habilitację na podsatwie dorobku w obszarze badań "Sacrum i przyroda" oraz monografii p. t. "Teologia praktyczna i ekologia"

Zainteresowania: teologia pastoralna, bioetyka.

Publikacje: książkowe, artykuły.