Materiały dla studentów

ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski

Inne materiały

009 Formatowanie pracy – wzór

Wzór formatowania pracy magisterskiej, doktorskiej

601 Pielgrzymowanie

Definicja pielgrzymowania, sanktuarium i turystyki religijnej – wykład na Uniwersytecie Trzeciego Wieku

602 Etyka czasu wolnego

Etyczne problemy związane z czasem wolnym – wykład na Uniwersytecie Trzeciego Wieku