Apostolstwo świeckich

Ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski

001d Apostolstwo świeckich (turystyka religijna) 2018-19

Kierunek turystyka religijna – rok akad. 2018/2019 – rocznik III – Apostolstwo świeckich – Lektury i wykaz tematów zajęć

001d Apostolstwo świeckich (turystyka religijna) tezy do kolokwium

Kierunek turystyka religijna – rocznik III – Apostolstwo świeckich – Tezy do kolokwium zaliczeniowego 2017-2018

029 Pojęcie ewangelizacji i nowej ewangelizacji

Kierunek turystyka religijna – Pojęcie ewangelizacji i nowej ewangelizacji – teksty, schemat

035 Pojęcie duszpasterstwa

Kierunek turystyka religijna – Pojęcie duszpasterstwa – konspekt wykładu

100 Pojęcie apostolstwa – Apostolstwo świeckich

Kierunek turystyka religijna rocznik III – Pojęcie apostolstwa, apostolstwo świeckich

101 Cele i zadania apostolstwa świeckich

Kierunek turystyka religijna – Cele, zadania, dziedziny, formy apostolstwa świeckich – konspekt wykładu

109 Formacja apostolska

Kierunek turystyka religijna – Formacja apostolska – konspekt wykładu

317 Formacja osób zaangażowanych w duszpasterstwie pielgrzymkowym

Kierunek turystyka religijna – Formacja osób zaangażowanych w duszpasterstwie pielgrzymkowym – wykład

324 Apostolstwo świeckich na polu turystyki

Kierunek turystyka religijna – Apostolstwo świeckich na polu turystyki, zrzeszenia katolików, duszpasterstwo wśród pracowników turystyki – wykład

325 Wybrane formy duszpasterstwa turystycznego

Kierunek turystyka religijna -Wybrane formy duszpasterstwa / apostolstwa turystycznego: Wczasy z Bogiem i wakacyjne rekolekcje, Przewodnictwo, Przydrożne kaplice, Węzły komunikacyjne, Uzdrowiska

326 Środki realizacji duszpasterstwa turystycznego

Kierunek turystyka religijna -Środki realizacji duszpasterstwa / apostolstwa turystycznego – wykład

501 Założenia duszpasterstwa osób w drodze

Kierunek turystyka religijna – Założenia duszpasterstwa osób w drodze – wykład