Apostolstwo świeckich

Ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski

001c Apostolstwo świeckich (turystyka religijna) 2017-18

Kierunek turystyka religijna – licencjat zawodowy – rocznik III – 2017-2018 – przedmiot Apostolstwo świeckich – wykaz lektur i tematów zajęć

001d Apostolstwo świeckich (turystyka religijna) tezy do kolokwium

Kierunek turystyka religijna – rocznik III – Apostolstwo świeckich – Tezy do kolokwium zaliczeniowego 2017-2018