Etyka zawodowa

Ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski

001a Etyka zawodowa (turystyka religijna)

Kierunek turystyka religijna, rok akadem. 2016-2017, semestr letni, rocznik 1 – Etyka zawodowa – wymagania, wykaz lektur, tematów i ćwiczeń

401 Walory turystyki

Kierunek turystyka religijna – Etyka zawodowa (w turystyce) – Walory turystyki – artykuł Jan Paweł II o wolnym czasie i turystyce

402 Etycznme problemy związane z turystyką

Etyczne problemy związane z turystyką religijną (przemysł wolnego czasu/turystyczny, turystyka wobec innych krajów i kultur, neuroza wolnego czasu/turystyki, bezpieczeństwo podróżujących, turystyka a środowisko naturalne) – artykuł

403 Globalny kodeks etyki w turystyce

Globalny kodeks etyki w turystyce – tekst ogłoszony przez Światową Organizację Turystyki (WTO)

404 Kodeks etyki w turystyce – omówienie

Globalny kodeks etyki w turystyce – artykuł omawiający tekst kodeksu ogłoszonego przez WTO

405 Dziesięć przykazań przewodnika po obiektach sakralnych

Dziesięć przykazań przewodnika po obiektach sakralnych

406 Kodeksy turystyczne

Teksty kodeksów: Kodeks etyczny przewodnika PTTK, Kodeks turysty przyrodnika, Honorowy kodeks turysty górskiego

407 Dialog religijny w turystyce

Dialog religijny w turystyce – artykuł (zwłaszcza paragraf: Szczególne sytuacje w odniesieniu do turystyki)

408 Turystyka przyjazna człowiekowi

Turystyka przyjazna człowiekowi – artykuł

409 Czas wolny zagrożenie czy szansa formacji wiary

Czas wolny zagrożenie czy szansa formacji wiary – artykuł – (lektura dodatkowa)

500 Homo viator- teologia drogi

Homo viator – teologia drogi – artykuł

501 Założenia duszpasterstwa osób w drodze

Założenia duszpasterstwa osób w drodze (turystycznego – wolnego czasu) 1. Potrzeba 2. Realizacja zbawczej misji 3. Zakres i miejsce 4. Metody 5. Rozpoznanie sytuacji 6. Metody

502 Aspekt podmiotowy duszpasterstwa turystycznego

Aspekt podmiotowy duszpasterstwa turystycznego 1. Duszpasterze turystyczni 2. Apostolstwo świeckich 2.1 Zrzeszenia katolików 3. Duszpasterstwo wśród pracowników turystyki

503 Zadania duszpasterstwa zwyczajnego w aspekcie turystyki

Zadania duszpasterstwa zwyczajnego w aspekcie turystyki

504 Duszpasterstwo w miejscach przyjmujących turystów

Duszpasterstwo w miejscach przyjmujących turystów – 1. Duszpasterstwo miejscowej ludności 2. Duszpasterstwo wobec gości