Monografy - doktoranci

Ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski

002 Kultura czasu wolnego monograf lic-dr 2018-19

Studia licencjacko-doktoranckie, rok akad. 2108/2019, semestr zimowy, Kultura czasu wolnego – wykaz lektur i tematów wykładów

002a Pielgrzymowanie – teologia i duszpasterstwo monograf lic-dr 2017-18

002 Pielgrzymowanie – teologia i duszpasterstwo monograf lic-dr 2017-18

002MON Pojęcie, rodzaje i historia czasu wolnego

Studia licencjacko-doktoranckie – Pojęcie, rodzaje i historia czasu wolnego – artykuł

003MON Teologia czasu wolnego

Studia licencjacko-doktoranckie – Teologia czasu wolnego: Boży dar czasu, Czas wolny realizacją wolności, Odpoczynek, „Nowe stworzenie”, Radość, Zabawa, Czas wolny a święto- artykuł

202 Funkcje czasu wolnego

Studia licencjacko-doktoranckie – Funkcje czasu wolnego – artykuł

204 Chrześcijańskie walory czasu wolnego

Studia licencjacko-doktoranckie – Chrześcijańskie walory czasu wolnego: rozwój osoby, tworzenie międzyludzkiej wspólnoty, kontakt ze światem natury i kultury, droga ku Bogu – artykuł

205 Etyczne problemy związane z czasem wolnym

Studia licencjacko-doktoranckie -Etyczne problemy związane z czasem wolnym – artykuł

205a Etyczne problemy związane z czasem wolnym

Studia licencjacko-doktoranckie – Etyczne problemy związane z czasem wolnym – prezentacja Power Point

206 Święto, świętowanie, wolny czas

Studia licencjacko-doktoranckie – Czas wolny a dzień świąteczny. Refleksja na tle Listu apostolskiego Jana Pawła II Dies Domini – artykuł

206a Zachowajcie niedzielę

List pasterski Episkopatu Polski na święto Świętej Rodziny (30 grudnia 2012)

207 Wolny czas a ludzka praca

Artykuł, schematy i wypisy

208 Wypoczynek i turystyka a środowisko naturalne

Studia licencjacko-doktoranckie – Wypoczynek / turystyka a środowisko naturalne –  artykuł

209 Przemysł wolnego czasu

Studia licencjacko-doktoranckie – Przemysł wolnego czasu  –  artykuł

211 Neuroza wolnego czasu

Studia licencjacko-doktoranckie – Neuroza wolnego czasu  –  artykuł

Metodologia teologii praktycznej

Metodologia teologii praktycznej