Teologia pastoralna

Ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski

035 Duszpasterstwo istota historyczny rozwój

Istota duszpasterstwa – schemat. Wskazanie artykułu o historii duszpasterstwa

036 Podstawy chrystologiczne i pneumatologiczne duszpasterstwa

Podstawy chrystologiczne i pneumatologiczne duszpasterstwa – schematy, wypisy

037 Personalistyczny wymiar duszpasterstwa

Personalistyczny wymiar duszpasterstwa – konspekt, schematy, wypisy

038 Znaki czasu i ich teologiczna interpretacja

Znaki czasu i ich teologiczna interpretacja – konspekt, wypisy, schematy

039 Prakseologia duszpasterstwa

Prakseologia duszpasterstwa – definicja, schemat

040 Planowanie duszpasterskie

Planowanie duszpasterskie – schematy, artykuł

041 Organizacja duszpasterstwa

Organizacja duszpasterstwa – przykładowy schemat

100 Apostolstwo świeckich – definicja źródła

Apostolstwo świeckich: definicja apostolstwa i osób świeckich, podmiotowość świeckich, źródła apostolskiego obowiązku świeckich

101 Cele dziedziny formy apostolstwa świeckich

Apostolstwo świeckich katolików: cele, dziedziny, formy – wypisy, schematy

102 Zadania swieckich w porządku doczesnym

Apostolstwo świeckich katolików: zadania świeckich w porządku doczesnym – schematy, wypisy

103 Apostolstwo na polu pracy

Apostolstwo świeckich katolików na polu pracy – schematy, wypisy

104 Apostolstwo na polu wolnego czasu

Apostolstwo katolików świeckich na polu wolnego czasu – schematy, artykuł

105 Duszpasterstwo wobec Dnia Pańskiego

Duszpasterstwo wobec Dnia Pańskiego – niedzieli i święta – schemat, wypisy

106 Apostolstwo na polu życia kulturalnego i tradycji

Apostolsko katolików świeckich na polu kultury i tradycji; inkulturacja – konspekt, wypisy, schematy

107 Apostolstwo na polu polityki

Apostolstwo katolików świeckich na polu polityki – wypis

108 Życie konsekrowane w Kościele

Życie konsekrowane w Kościele – konspekt wykłądu, schematy

109 Formacja apostolska

Formacja katolików świeckich do apostolstwa – konspekt, wypisy

120 Parafia wspólnota-wspólnot

Parafia wspólnotą-wspólnot. Konspekt wykładu

121 Duszpasterska rada parafialna

Duszpasterska rada parafialna – konspekt wykładu – statut DRP w Archidiecezji Krakowskiej – Artykuł KAI

122 Małe grupy religijne w życiu Kościoła

Małe grupy religijne w Kościele – konspekt wykładu