Teologia pastoralna

Ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski

123 Klasyfikacja katolickich zrzeszeń

Klasyfikacja katolickich zrzeszeń: wspólnoty podstawowe, stowarzyszenia, ruchy odnowy, bractwa – konspekt wykładu

124 Eklezjalny charakter zrzeszeń

Eklezjalny charakter zrzeszeń, kryteria kościelnego charakteru – konspekt wykładu, wypisy

125 Duszpasterstwo charytatywne

Duszpasterstwo charytatywne – schemat wykładu

125a Instrukcja KEP o pracy charytatywnej

Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o pracy charytatywnej w parafiach (19.11.1986)

125b Wskazania dla parafialnych zespołów Caritas

Wskazania duszpasterskie Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski dla parafialnych zespołów Caritas (18.05.2000)

126 Duszpasterstwo wobec problemu sekt

Duszpasterstwo wobec problemu sekt (geneza sekt, metody działalności, duszpasterska profilaktyka) – konspekt wykładu

127 Duszpasterstwo pielgrzymkowe

Duszpasterstwo pielgrzymkowe – artykuł

128 Duszpasterstwo wobec kwestii ekologicznej

Zaangażowanie katolików świeckich na polu ekologii – artykuł

129 Duszpasterstwo wobec problemu migracji

Artykuł Migranci – nowy problem duszpasterski w Polsce? wraz z uzupełnieniami

130 Duszpasterstwo zwyczajne i nadzwyczajne

Duszpasterstwo zwyczajne (ogólne) i nadzwyczajne (specjalne) – podział duszpasterstw, konspekt, schematy

131 Duszpasterstwo indywidualne

Teologiczne podstawy duszpasterstwa indywidualnego – artykuł

132 Priorytety duszpasterskie

Priorytety duszpasterskie – wypis z Listu apostolskiego Jana Pawłą II Novo millenio ineunte