Turystyka religijna i pielgrzymowanie

Ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski

314 Etapy duszpasterstwa pielgrzymkowego

Przygotowanie, pożegnanie i wyjście, droga, pobyt w sanktuarium, powrót, duszpasterstwo po pielgrzymce

315 Duchowe pielgrzymowanie

Duchowe pielgrzymowanie – artykuł

316 Wybrane zagadnieniaduszpasterstwa pielgrzymkowego

Wybrane zagadnienia duszpasterstwa pielgrzymkowego – zachowanie religijnego charakteru, formowanie pobożności ludowej, kult Matki Bożej i świętych, kult relikwii i obrazów, objawienia i cuda, znaki, symbole, ryty, dewocjonalia

317 Formacja osób zaangażowanych w duszpasterstwie pielgrzymkowym

Formacja osób zaangażownaych w duszpasterstwie pielgrzymkowym- wykład

318 Współpraca w duszpasterstwie pielgrzymkowym

Współpraca w duszpasterstwie pielgrzymkowym – wykład

319 Organizacyjne aspekty pielgrzymowania

Organizacyjne aspekty pielgrzymki – artykuł – jakość duchowa i organizacyjna, program, informacja, infrastruktura, bezpieczeństwo, szlaki tematyczne itd.

320 Chrześcijańskie walory wolnego czasu i turystyki

Chrześcijańskie walory wolnego czasu i turystyki – wykład

321 Etyczne problemy związane z wolnym czasem i turystyką

Etyczne problemy czasu wolnego i turystyki – wybrane zagadnienia – zagrożenia, przemysł w.cz., tur. wobec innych krajów i kultur, neuroza w.cz., bezpieczeństwo podróżujących, tur. a środowisko naturalne

321 Etyczne problemy związane z wolnym czasem i turystyką – prezentacja

Etyczne problemy związane z wolnym czasem i turystyką – wybrane zagadnienia

321a Globalny kodeks etyki w turystyce

Globalny kodeks etyki w turystyce ogłoszony przez Światową Organizację Turystyki

322 Realizacja zbawczej misji Kościoła

Realizacja zbawczej misji Kościoła w świecie turystyki

323 Struktury duszpasterstwa turystycznego

Struktury duszpasterstwa turystycznego

324 Apostolstwo świeckich na polu turystyki

Apostolstwo świeckich w turystyce, zrzeszenia katolików, duszpasterstwo wśród pracowników turystyki

325 Zadania duszpasterstwa turystycznego (wybrane)

Wybrane zadania duszpasterstwa turystycznego (duszp. zwyczajne, w parafii turystycznej, katolickie wczasy, przewodnictwo, kaplice przydrożne, węzły komunikacyjne, kempingi, kurorty, środki realizacji duszpasterstwa)

326 Środki realizacji duszpasterstwa turystycznego

Środki realizacji duszpasterstwa – apostolstwa – w turystyce