Doktoraty

Prace doktorskie obronione

 1. Ks. Damian Płatek, sercanin, Model sercańskiego duszpasterstwa młodzieży w nurcie ewangelizacyjnej funkcji Kościoła (2017)  
 2. Elżbieta Zastawnik, Apostolski wymiar choroby i cierpienia w życiu oraz nauczaniu Jana Pawła II, (2012)
 3. Danuta Lenik, Oddziaływanie ewangelizacyjne osób cierpiących w świetle czasopisma "Apostolstwo chorych", (2012)
 4. Anna Szkudlarek, Motywacje uczestnictwa w turystyce religijnej w świetle badań osób wyjeżdżających do Sydney na XXIII Światowe Dni Młodzieży, (2011) - Praca przygotowana i obroniona w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie pod kierunkiem ks. M. Ostrowskiego
 5. ks. Norbert Kokott, Rola Ruchu Odnowy w Duchu Świętym w dynamizowaniu misji Kościoła, (2011)
 6. ks. Peter Tirpák, Duszpasterska odpowiedź Kościoła na współczesny kryzys małżeństwa. Studium pastoralne w kontekście Kościoła na Słowacji, (2008)
 7. ks. Stefan Pačak, Duszpasterska posługa błogosławionego Petra Gojdiča preszowskiego biskupa greckokatolickiego, (2008)
 8. Arletta Bolesta, Obowiązki rodziców wobec potomstwa w zakresie nauczycielskiej i uświęcającej misji Kościoła, (2008)
 9. Paweł Chmura, Dynamika przemian religijności współczesnej młodzieży polskiej jako wyzwanie duszpasterskie. Studium pastoralne na przykładzie, (2007)
 10. ks. Jan Klimek, Wizja apostolatu w twórczości pisarskiej i aktywności religijnej błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, (2006)
 11. Andrej Chalachan, Sekty i nowe ruchy religijne jako problem duszpasterski na Słowacji, (2005)

Prace doktorskie realizowane

 1. Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Mysłowicach-Kosztowach (1981-2009)
 2. Seminarium duchowne jako miejsce duszpasterstwa formacyjnego w świetle Pastores dabo vobis
 3. Pielgrzymowanie do sanktuarium Maryjnego na Górce w Szczyrku. Aspekt historyczno-duszpasterski
 4. Duszpasterstwo w kaplicach przyautostradowych na terenie Niemiec
 5. Planowanie w duszpasterstwie parafialnym
 6. Duszpasterstwo św. arcybiskupa Józefa Bilczewskiego w kontekście problemów historyczno-społecznych
 7. Poradnia życia rodzinnego w procesie przygotowania do małżeństwa