Licencjaty teologiczne

  1. Pielgrzymka Zaufania przez Ziemię. Budowanie zaufania i solidarności przez Wspólnotę z Taizé
  2. Duszpasterstwo wobec osób cierpiących na zaburzenia i choroby psychiczne na przykładzie Szpitala Specjalistycznego im. dra Józefa Babińskiego w Krakowie. Aspekty pastoralne
  3. Geneza i apostolstwo wspólnot przymierza Miecz Ducha
  4. Karate - Do Kyokushin. Próba oceny i zastosowania w chrześcijańskim wychowaniu
  5. Duszpasterstwo ludności polskojęzycznej w Niemczech w latach 1983-2006 na przykładzie wybranych ośrodków w północnych Landach

  1. Duszpasterska działalność Kardynała Józefa Korca w okresie komunizm
  2. Kardynała Karola Wojtyły koncepcja duszpasterstwa młodzieży
  3. Przygotowanie do przyjęcia sakramentu chrztu dzieci w Kościele Greckokatolickim na Słowacji
  4. Przygotowanie do sakramentów inicjacji w Kościele Greckokatolickim na Słowacji
  5. Duszpasterskie przygotowanie do sakramentu pojednania w Greckokatolickim Kościele na Słowacji