Licencjaty zawodowe

  1. Duszpasterstwo turystyczne wokół Babiej Góry (2017)
  2. Duszpasterstwo turystów w sanktuarium na Groniu Jana Pawła II (2017)
  3. Znaczenie Krakowa w rozwoju turystyki religijnej (2017)
  4. Wychowawcza rola mozaik w sanktuariumśw. Jana Pawła II w Krakowie (2017)
  5. Idea szlaków papieskich na terenie Gorców i Beskidu Wyspowego
  6. Pielgrzymowanie szlakami świętych pustelników na wybranych przykładach (2018)

  1. Pielgrzymowanie na przykładzie Camino de Santiago (2018)
  2. Duszpasterskie znaczenie sanktuarium maryjnego w Lourdes (2018)
  3. Pielgrzymowanie do sanktuarium Matki Bożej w Ludźmierzu (2018)
  4. Szlak św. Brata Alberta w Krakowie (2018)