ks. Jan Dziedzic

Publikacje

Żałoba po śmierci Jana Pawła II
Analiza ilościowo-jakościowa Księgi Kondolencyjnej

Internauci w hołdzie papieżowi Janowi Pawłowi II

Redakcja:
Ks. Jan Dziedzic

Informacje o wydaniu:
Kraków 2009
Podglad-Niedostepny

Religia we współczesnej Europie

Religion im gegenwärtigen Europa

Redakcja:
Ks. Jan Dziedzic

Informacje o wydaniu:
Kraków 2008
Podglad-Niedostepny

Spór o eutanazję

Redakcja:
Ks. Jan Dziedzic

Informacje o wydaniu:
Kraków 2005
Podglad-Niedostepny

Eutanazja a religijność

Badania wśród studentów Wydziału Lekarskiego
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redakcja:
Ks. Jan Dziedzic

Informacje o wydaniu:
Kraków 1999

Artykuły naukowe

ks. Jan Dziedzic

 1. Eutanazja w kontekście ludzkiego cierpienia w interpretacji etyki katolickiej, [w:] Człowiek nieuleczalnie chory, red. B. Block, W. Otrębski Lublin 1997, s. 38-46.
 2. Postawy wobec eutanazji u studentek Wydziału Pielęgniarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, "Analecta Cracoviensia" 30-31 (1998-1999) s. 3-14.
 3. Pomoc psychologiczna osobom terminalnie chorym, [w:] J. Makselon (red.), Poradnictwo psychologiczno-religijne. Teoria i praktyka. Kraków 2001, s. 205-209.
 4. Korelaty akceptacji eutanazji (artykuł napisany wspólnie z J. Makselonem), "Analecta Cracoviensia" 33(2001) s. 121-138.
 5. Kulturowo-religijne aspekty żałoby, "Analecta Cracoviensia" 35(2003), s. 21-33.
 6. Lekarz i pacjent wobec możliwości przedłużania ludzkiego życia, [w:] Systemy bioetyki, red. T. Biesaga, Wydawnictwo Naukowe PAT. Kraków 2003, s. 224-235.
 7. Wobec bólu i cierpienia, [w:] Bioetyka Polska, red. T. Biesaga, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2004, s. 327-343.
 8. Doświadczenie żałoby w kontekście psychologicznym, [w:] Człowiek wobec śmierci. Aspekty psychologiczno-pastoralne, red. J. Makselon, Wydawnictwo Naukowe PAT 2005, s. 27-38.
 9. Filozoficzno-społeczny kontekst sporu o eutanazję, "Logos i Ethos" 2(19) 2005, s. 82-96.
 10. Eutanazja, [w:] Encyklopedia Bioetyki. Personalizm chrześcijański. Głos Kościoła, red. A. Muszala, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2005, s. 153-159.
 11. Acceptance of euthanasia and religiousness in the opinion of students of medical schools in Ukraine, "Analecta Cracoviensia" 37(2005), s. 31-45.
 12. Etyka chrześcijańska wobec sporu o eutanazję, [w:] Bioetyka personalistyczna, red. T. Biesaga, Wydawnictwo Naukowe PAT, s. 243-261.
 13. Die Trauer nach dem Tode von Papst Johannes Paul II. in Polen, "Analecta Cracoviensia" 38-39(2006-2007), s. 107-123. Zmodyfikowana wersja polskojęzyczna artykułu: Żałoba po śmierci Jana Pawła II, [w:] Człowiek żyjący drogą Kościoła. Myśl antropologiczna Jana Pawła II, red. R. Komurka, J.D. Szczurek, red. Wydawnictwo Naukowe PAT.
 14. Psychologiczne wsparcie w przeżywaniu żałoby, "Logos i Ethos" 1-2(2007), s. 39-51.
 15. Wprowadzenie do książki Religia we współczesnej Europie. Religion im gegenwärtigen Europa, WN Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2008, ss. 397 (redakcja).

Recenzje i sprawozdania

ks. Jan Dziedzic

 1. Etyka w medycynie, "Logos i Ethos" 1(2003), s. 96-100.
 2. Religia w Europie dzisiaj - Religion in Europa heute, "Logos i Ethos" 1-2(2007), s. 224-226.

Artykuły popularnonaukowe

ks. Jan Dziedzic

 1. Wobec eutanazji, "Materiały homiletyczne" 149(1995).
 2. Czy eutanazja, "Źródło" 8(1996).
 3. Walka o życie, "Tygodnik Małopolska" 19(1996).
 4. Postawy wobec eutanazji, "Katecheta Białostocki" 1998.
 5. Życie jest bezcenne, "Czas serca" 1/50 (2001).
 6. Aby żal nas nie zniszczył, "List" 11(2004).
 7. Wtajemniczenie w śmierć, "List" 2(2008), s. 41-43.
 8. 52 tys. stron bólu i nadziei, "Polska Gazeta Krakowska" 2.04.2008, s. 6-7.

Streszczenia referatów w książkach

ks. Jan Dziedzic

 1. Problem eutanazji w ocenie pielęgniarek (na przykładzie studentek Wydziału Pielęgniarskiego CM UJ), [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Pielęgniarstwo na przełomie tysiącleci. Lublin, 16-18 listopada 2000. Wydaw. Czelej. Lublin 2000, s. 175-176.
 2. Akceptacja eutanazji a religijność w opinii uczniów szkół medycznych na Ukrainie, [w:] Psychologia w perspektywie XXI wieku. XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Lublin, 5-8 września 2002. Towarzystwo Naukowe KUL. Lublin 2002, s. 85-86.